Torby foliowe

Sprzedaż w ilościach bieżących stanów magazynowych, minimalna jednostka sprzedaży to 100 szt. Ceny dotyczą toreb w kolorze białym. W przypadku toreb kolorowych cena wzrasta o 20%. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu do siedziby kupującego. Wszelkie ceny zawarte w cenniku są cenami netto (Vat 23%). Cena może ulec zmianie w przypadku zmian kursu EURO.

Wartość torby bez nadruku

Worek «Koszulka» Cena netto Worek «Marketka» Cena netto
50х75 cm  1,07 zł 40х50 cm 0,44 zł
50х70 cm 1,00 zł 30х40 cm 0,37 zł
40х60 cm 0,71 zł 25х35 cm 0,32 zł
30х50 cm 0,48 zł 21х30 cm 0,25 zł

UWAGA: Nie wykonujemy wycen przez telefon!!!
Zalecamy stosowanie logo na produkcie. Koszt przedstawiono w poniższej tabeli.

SITODRUK NA TORBACH FOLIOWYCH. Liczba kolorów nadruku:

Nakład 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory 5 kolorów 6 kolorów 7 kolorów 8 kolorów
100 szt. 0,90 zł 1,38 zł 1,86 zł 2,34 zł 2,82 zł 3,30 zł 3,78 zł 4,26 zł
200 szt. 0,60 zł 1,02 zł 1,44 zł 1,86 zł 2,28 zł 2,70 zł 3,12 zł 3,54 zł
300 szt. 0,48 zł 0,84 zł 1,20 zł 1,56 zł 1,92 zł 2,28 zł 2,64 zł 3,00 zł
400 szt. 0,42 zł 0,78 zł 1,14 zł 1,50 zł 1,86 zł 2,22 zł 2,58 zł 2,94 zł
500 szt. 0,30 zł 0,60 zł 0,90 zł 1,20 zł 1,50 zł 1,80 zł 2,10 zł 2,40 zł
1000 szt. 0,24 zł 0,48 zł 0,72 zł 0,96 zł 1,20 zł 1,44 zł 1,68 zł 1,92 zł
2000 szt. 0,23 zł 0,46 zł 0,68 zł 0,91 zł 1,16 zł 1,39 zł 1,62 zł 1,85 zł
3000 szt. 0,22 zł 0,43 zł 0,65 zł 0,86 zł 1,15 zł 1,37 zł 1,60 zł 1,82 zł
4000 szt. 0,20 zł 0,41 zł 0,61 zł 0,82 zł 1,13 zł 1,34 zł 1,56 zł 1,78 zł
5000 szt. 0,19 zł 0,38 zł 0,59 zł 0,78 zł 1,08 zł 1,28 zł 1,49 zł 1,69 zł

Cena nadruku na jednej sztuce przy wybranym nakładzie. Ceny netto.
Ceny dotyczą worka w kolorze białym, do worków w innym kolorze dodajemy 10%.
Przy bardzo dużym pokryciu farbą do ceny nadruk dodajemy 10%.

Cennik ma charakter szacunkowy; na ceny druku ma wpływ wiele czynnikow, dlatego też każdorazowo potwierdzamy cenę po ustaleniu wzoru nadruku. Ceny dotyczą nadruku do formatu A4. Ceny dotyczą nadruku na torbie białej lub innej jasnej nie wymagającej koloru podkładowego. Ceny dotyczą wykonania nadruku na jednej stronie torby. Matryce: 1 kolor 40 zł, każdy następny 20 zł . W przypadku nadruku na torbie innej niż białej w niektórych przypadkach należy doliczyć dodatkową matrycę pod kolor podkładowy. Matryce są zmywane po wykonaniu zlecenia i są doliczane przy kolejnych zamówieniach. Wycena indywidualna w przypadku: użycia apli; użycia niestandardowych kolorów PANTONE przy małych nakładach.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA MAKIET WYDRUKU NA TORBACH PAPIEROWYCH I TORBACH BAWEŁNIANYCH

  • Koszt przygotowania graficznego — 40 zł — 1 godz. pracy grafika, jeżeli będzie to niezbędne.
  • Do druku przyjmują się pliki, stworzone w programach Corel Draw do Х5 (*.cdr, *.eps), Adobe Illustrator do CS5 (*.ai, *.eps).
  • Pliki nie powinny zawierać obrazów rastrowych.
  • Wszystkie obiekty w pliku powinny być wykonane w krzywych, nie powinno być żadnych ukrytych i dodatkowych obiektów.
  • Kolor na makiecie powinien być określony w skali Pantone Solid Coated (bez gradientów i półtonów).
  • Przy tworzeniu makiety dla torebki z uchwytami trzeba wziąć pod uwagę, że odstępy powinny mieć: minimum 10 cm od góry, 2 cm od dołu i po 2 cm z prawej i lewej strony.
  • Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe (czcionka o rozmiarze nie mniejszym niż 6 pkt. (pismo bezszeryfowe) lub wielkości 7 pkt. (z nacięciami).
  • Przy tworzeniu makiety dla torby bawełnianej ekologicznej, odstępy od góry powinny mieć 6 cm.
  • Na makiecie należy zastosować linie nie cieńsze niż 0,3 cm.